Obchodné podmienky

Výrobca a predajca vína :

Ing. Radovan Krajčovič - R. K. VIN MODRA

Štúrova 35, 900 01 Modra, www.rkvinmodra.sk, tel : 0908 780 831, krajcovic@rkvin.sk

IČO : 41493150, DIČ : 1022813814, IČ DPH : SK1022813814

Peňažný ústav : ČSOB, a. s.,

číslo účtu : 4017089388/7500, IBAN : SK96 7500 0000 0040 1708 9388, BIC : CEKOSKBX

Zapísaný v živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Pezinku 05. 04. 2005

č . Žo-2085 / 01926 / 2 / ZIF, č. Živnostenského registra 107 -9946


OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ V INTERNETOVOM OBCHODE

Nákup tovaru prostredníctvom Internetového obchodu www.rkvinmodra.sk. ( ďalej len IO R.K.VIN MODRA ) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

 1. Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v aktuálnej ponuke internetového obchodu. Ceny tovaru, akciové ceny v IO R.K.VIN MODRA sú uvedené s DPH. Ceny sa z marketingových a obchodných dôvodov môžu líšiť od cien v kamenných predajniach R. K. VIN MODRA v Modre a v Trnave.
 2. IO R. K. VIN MODRA sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie pri vyplnení objednávky. V prípade, ak IO R. K. VIN MODRA nebude môcť tovar z technických alebo iných dôvodov zákazníkovi dodať bude zákazníka neodkladne o tejto skutočnosti informovať a prípadné platby poukáže späť na jeho účet.
 3. Spôsoby a ceny doručenia
  Existuje niekoľko možností, ako si po nákupe prevziať svoj tovar. Vyberte si tú, ktorá Vám najviac vyhovuje. Cenník sa zobrazí pri zadávaní objednávky.
Kuriérska služba doručuje zásielky počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hod, preto zvážte adresu doručenia, aby Vás kuriér zastihol / napr. adresa pracoviska /. Taktiež je nutné v objednávkovom formulári uviesť správne telefónne číslo, na ktorom Vás kuriér bude vopred kontaktovať. Správne vyplnenie kontaktných údajov je dôležité, aby sa zásielka nevrátila späť. V prípade opätovného zaslania je znovu účtovaný poplatok za dopravu. V prípade neprevzatia zásielky je predajca oprávnený požadovať úhradu vzniknutých nákladov / v zmysle obchodných podmienok bod 6. /.

Po pripísaní úhrady na náš účet bude objednávka spracovaná do 7 pracovných dní a odovzdaná na expedíciu. Objednávky neuhradené do 72 hodín od objednania budú stornované.

Zaslanie tovaru na dodaciu adresu kuriérom

Ø Po celom území Slovenskej republiky doručujeme objednaný tovar prostredníctvom kuriéra.

Ø pri platbe dobierkou je tovar je odovzdaný kuriérskej službe do 8 pracovných dní od prijatia objednávky, pri platbe vopred odovzdávame tovar kuriérskej službe do 8 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet. V prípade, ak sa dodacia lehota predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

Ø Dodanie tovaru kuriérom je možné len na území Slovenskej republiky.

Ø Osobný odber vo vybranej predajni v Modre alebo v Trnave
Osobný odber tovaru objednaného cez internetový obchod je na predajni možný len pri platbe vopred alebo v hotovosti v predajni.

Ø Rozvoz tovaru pri nákupe 30,00 Eur a viac v meste Modra                                                  Osobné prevzatie pri dovoze tovaru objednaného cez internetový obchod je možné len pri platbe vopred na bankový účet, alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Tovar objednaný na osobný odber v predajniach, alebo na rozvoz v meste Modra spracovávame do 7 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet. Spracovaná a zabalená objednávka je expedovaná najneskôr do 7 pracovných dní najbližším rozvozovým autom na predajňu (odberné miesto). Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že tovar bude expedovaný do 14 pracovných dní. O jeho doručení na odberné miesto budete informovaný emailom a SMS správou.


Výdaj objednaného tovaru: Výdaj objednaného a zaplateného tovaru je možný len po nahlásení čísla objednávky a celého mena a priezviska osoby na ktorú je objednávka vytvorená.Tovar si môžete vyzdvihnúť do 3 pracovných dní od oznámenia o doručení na odberné miesto. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar zaradený do predaja a Vám bude vrátená na účet uhradená cena tovaru. V prípade nevyzdvihnutia objednaného tovaru na odbernom mieste je predajca oprávnený účtovať manipulačný poplatok za vybavenie a stornovanie objednávky vo výške 1,- €.Na odber tovaru v vo vybranej predajni Vás budeme informovať e-mailom a SMS správou. V prípade, ak ste informáciu o možnosti prevziať zásielku neobdržali viac ako 14 pracovných dní od objednávky, kontaktujte ešte pred návštevou predajne pracovníkov internetového obchodu krajcovicova@rkvin.sk .Každá odoslaná objednávka sa stáva záväznou. Jej zrušenie je možné len v deň odoslania objednávky alebo ešte pred odoslaním tovaru, a to až po vzájomnej dohode. V prípade neprevzatia zásielky je predajca oprávnený požadovať úhradu vzniknutých nákladov na prepravu a balné. Objednávka na dobierku môže byť pred odoslaním preverená na telefónnom čísle uvedenom v objednávke. V prípade objednávky väčšieho množstva tovaru si vyhradzujeme právo na overenie dostupnosti a následné potvrdenie objednávky.

 1. Z dôvodu častého neprevzatia tovaru zasielaného na dobierku vyhradzujeme si právo požadovať platbu vopred v týchto prípadoch:

Ø pri objednávke zákazníkom, ktorý v minulosti zásielku na dobierku neprevzal

 1. Po odoslaní objednávky bude na Vašu e-mailovú adresu zaslaná informácia o prijatí objednávky. Po overení objednávky Vám budú priebežne zasielané údaje o priebehu vybavenia, o výslednej cene zásielky a o odoslaní zásielky. V prípade, ak nedostanete tieto informácie, skontrolujte si nevyžiadanú poštu vo Vašej schránke, prípadne priamo na poštovom serveri u Vášho poskytovateľa e-mailovej služby. Taktiež si skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, prípadne či vaša e-mailová schránka nie je plná. Toto sú najčastejšie prípady, prečo nedostanete potvrdenie o objednávke. V prípade, že všetko bolo zadané správne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.
 2. Ako tovar zaplatiť. Pri objednaní tovaru s platbou na dobierku budete platiť až pri dodaní tovaru. Platíte sumu uvedenú v potvrdení objednávky priamo kuriérovi. Kuriér Vám vystaví potvrdenie o prevzatí hotovosti. Nie je možná platba platobnou kartou. Pred dodaním tovaru Vás kuriér na zásielku upozorní SMS.Po objednaní tovaru s platbou vopred je potrebné tovar uhradiť po ukončení a odoslaní objednávky jednou z ponúkaných možností on-line platieb. Podľa vybraného typu platby v objednávke sa po ukončení a odoslaní objednávky zobrazí buď stránka s údajmi pre vyplnenie prevodného príkazu alebo s tlačidlom pre úhradu vo vybranej banke, prípadne platbu kartou. Pri platbe postupujete obvyklým spôsobom alebo podľa pokynov vybranej banky.


Po ukončení objednávky Vám bude automaticky odoslaný potvrdzovací email, v prípade, ak ste správu nedostali je pravdepodobné, že ju máte v nevyžiadanej pošte - spame.

Bankové spojenie pre úhradu objednávok:
Peňažný ústav: ČSOB, a. s.
IBAN: SK96 7500 0000 0040 1708 9388

variabilný symbol: používajte vždy číslo objednávky.
Suma: celková cena objednávky

Ak máte akékoľvek pochybnosti o uskutočnení alebo spracovaní platby, kontaktujte nás na krajcovicova@rkvin.sk.

 1. UPOZORNENIE: V prípade platby poštovou poukážkou je doba identifikácie platby cca 3-5 pracovných dní od pripísania platby na náš účet. Je to spôsobené tým, že priamo vo výpise z účtu nie je uvedený variabilný symbol platby. Musíme čakať až na identifikáciu platieb po doručení výpisu z pošty, ktorý je zasielaný oneskorene. Za pochopenie ďakujeme. Z tohto dôvodu odporúčame uhrádzať platby buď prevodným príkazom z vašej banky alebo priamo vkladom peňazí na náš účet.
 2. Pri dodaní si zákazník musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že poškodenie nie je viditeľné a reklamácia je uplatnená do 10 dní od dňa dodania, predajca sa zaväzuje poškodený tovar vymeniť.
 3. V prípade uplatnenia reklamácie neskôr, platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku predajcu.
 4. Uvádzané ceny prepravy sú platné v rámci Slovenska.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
 • Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu (vrátane ceny za dopravu) za vrátený tovar v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 • Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar, prípadne zníženú cenu z dôvodu nekompletnosti. Náklady na objednanie, dodanie a vrátenie tovaru znáša kupujúci. Iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, znáša náklady spojené s objednávkou, dodaním a vrátením tovaru predajca. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 • Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
 • V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bodoch b, a c, všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Ø Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Ø Týmto bodom nijako nie je dotknutá možnosť vrátenia tovaru podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z / viď obchodné podmienky bod 13. /

 1. Vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod / nad rámec zákonom stanovenej lehoty /.

Nepoužitý tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť s originálnym obalom a s kompletným príslušenstvom do 21 dní od nákupu. Taktiež je možná výmena za iný tovar v rámci položky. Táto možnosť je poskytovaná v každej predajni alebo po dohode s pracovníkmi internetového obchodu zaslaním poštou na adresu internetového obchodu. Tovar však nesmie javiť známky používania. Na túto nadštandardnú službu nie je právny nárok a v prípade, že výrobok nie je opätovne predajný za pôvodnú cenu / napr. tovar nemá obal alebo už bol zaradený do zľavy alebo výpredaja / nemusí byť možnosť vrátenia tovaru alebo výmeny zákazníkovi poskytnutá.
Týmto bodom nijako nie je dotknutá možnosť vrátenia tovaru podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z / viď obchodné podmienky bod 13. /

 1. Alternatívne riešenie sporovV prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme pre elektronické riešenie sporov vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.rkvinmodra.sk potvrzuje kupujúci, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami a že ich v celom rozsahu prijíma. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 21. 09. 2018.